Skorzystaj z pakietu 40 PLUS

Do końca 2021 roku Polacy i Polski, którzy skończyli 40 lat, mogą jednorazowo skorzystać z pakietu badań profilaktycznych w ramach programu Ministerstwa Zdrowia Profilaktyka 40 PLUS.

Z powodu pandemii koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Jedynym warunkiem skorzystania z programu Profilaktyka 40 PLUS jest wypełnienie ankiety przez infolinię programu – tel. 22 7353953 w godzinach 8.00-18.00 – lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka. W ciągu dwóch dni roboczych zostanie wystawione ważne do końca 2021 roku e-skierowanie na badania laboratoryjne. Pacjent otrzyma także możliwość zrobienia podstawowych pomiarów: zweryfikowania wagi i wzrostu, wskaźnika BMI, zmierzenia ciśnienia krwi i tętna (oznaczenia miarowości pracy serca); porady zdrowotne (można je będzie zapisać lub wydrukować) oraz przekierowanie do wyszukiwarki miejsc realizacji dostępnych programów profilaktycznych.

Mając e-skierowanie, trzeba skontaktować się z placówką realizującą program. Wg Ministerstwa Zdrowia ich liczba stale rośnie, w Bielsku-Białej jest ich obecnie dziewięć. Są to:
Konior Clinik przy ul. Pszennej 11, tel. 33 8157900,
EUROKLINIKA przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 40, tel. 33 4997780,
Gyncentrum przy ul. Jana Sobieskiego 89, tel. 32 5065777,
Elvita przy ul. Tuwima 2, tel. 33 4991411,
Beskidzkie Centrum Medyczne przy ul. Młodzieżowej 21, tel. 33 8263400,
Diagnostyka – punkty pobrań przy ul. Bystrzańskiej 94B, tel. 508634081, przy ul. Piłsudskiego 7, tel. 33 8214119 i przy ul. Broniewskiego 5, tel. 33 8106882.
Z e-skierowaniem i dowodem osobistym należy udać się do wybranej placówki.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny.
Pakiet dla kobiet tworzą:
morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
stężenie glukozy we krwi
próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
poziom kreatyniny we krwi
badanie ogólne moczu
poziom kwasu moczowego we krwi
krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:
morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
stężenie glukozy we krwi
próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
poziom kreatyniny we krwi
badanie ogólne moczu
poziom kwasu moczowego we krwi
krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
pomiar ciśnienia tętniczego
pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
ocena miarowości rytmu serca.

Wyniki badań można odebrać w placówce lub przez IKP.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.