Lipnicka straż świętowała

Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Lipnik obchodziła jubileusz 125-lecia powołania jednostki. Podczas uroczystości 11 września zaprezentowano średnie samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Scania pozyskany w październiku 2019 r. Druhowie zostali odznaczeni medalami oraz odznakami za pracę na rzecz ochotniczego pożarnictwa.

Historię jednostki przybliżono zaproszonym gościom fragmentami książki przygotowanej przez dr Jerzego Polaka.

Na jubileusz licznie przybyli goście reprezentujący wszystkie szczeble władz rządowych i samorządowych oraz parlamentarzyści. Wśród nich byli m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda, wiceminister Stanisław Szwed, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, senator Agnieszka, Gorgoń-Komor, posłowie Małgorzata Pępęk i Przemysław Drabek, prezydent miasta Jarosław Klimaszewski oraz radni rady miejskiej: Barbara Waluś, Piotr Ryszka, Maksymilian Pryga i Szczepan Wojtasik. Obecni byli przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicy.

W okolicznościowym przemówieniu prezydent Jarosław Klimaszewski podkreślił rolę, jaką dawniej i dzisiaj gra OSP Lipnik. Zaznaczył, że jubileusz to ważny dzień dla dzielnicy i całego miasta. Podziękował za wszystkie lata służby i obiecał wspomaganie działań OSP przez miasto.
Wartość pozyskanego przez straż pojazdu, to suma 920 040 zł. Gmina Bielsko-Białej przekazała na jego zakup 250 000 zł.

Dr Jerzy Polak w swojej książce 150 lat historii Straży Pożarnej w Bielsku-Białej o dziejach jednostki OSP z Lipnika pisał m.in.:
Początki organizacji sięgają 20 października 1895 roku, kiedy ukonstytuował się zarząd Freiwillige Feuerwehr (Ochotniczej Straży Pożarnej) w samodzielnej wówczas gminie Lipnik, na czele z prezesem i komendantem Andreasem Homą w jednej osobie oraz jego zastępcą Adamem Kaisarem, inicjatorami strażackiego przedsięwzięcia. Stowarzyszenie miało charakter wyłącznie niemiecki z uwagi na dominującą w tym czasie we wsi ludność niemiecką i dopiero z czasem przyjmowało w swe szeregi także Polaków. Dzięki finansowej pomocy ze strony niemieckich władz gminnych już 7 czerwca 1896 r. poświęcono zbudowaną przez nie pierwszą, drewnianą remizę na sikawkę konną, która stanęła poniżej kościoła.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.