Do 15 września można zgłaszać kandydatów do Lauru Srebrnej Cieszynianki

Do dnia 15 września br. można zgłaszać kandydatury do Lauru Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”. 

Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki przez gminę przysługuje wszystkim działającym na jej terenie stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom, radom sołeckim i osiedlowym oraz wójtowi (burmistrzowi) gminy (miasta). Każdy z podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego kandydata w danym roku. Zgłoszenie kandydata winno być dokonane na formularzu lub w Urzędzie Miejskim (referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu) w Wiśle oraz powinno zawierać zgodę kandydata na zgłoszenie do wyróżnienia i ujawnienie danych osobowych. Podmioty dokonują zgłoszenia kandydatów do Urzędu Miasta Wisła.

Wiślańscy laureaci Lauru Srebrnej Cieszynianki 

1997 Adam Małysz
1998 Teodor Cienciała
1999 Stefan Pojda
2000 Helena Pustówka
2001 Władysława Cieślar
2002 Jan Szturc
2003 Apoloniusz Tajner
2004 Andrzej Pilch
2005 Witold Szozda
2006 Zuzannna Bujok
2008 Paweł Podżorski
2009 Teresa Łączyńska
2010 Jerzy Cienciała
2011 Karol Nogowczyk
2012 Cezary Drzewiecki
2013 Wiktor Buczek
2014 Jerzy Kufa
2015 Andrzej Wąsowicz
2016 ks. Waldemar Szajthauer
2017 Danuta Szczypka
2018 Danuta Kozyra
2019 Andrzej Niedoba
2020 Irena Cieślar

Wiślańscy laureaci nagrody Honorowej Złotej Cieszynianki 
2008 Jerzy Pilch
2010 Adam Małysz

UM Wisła

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.