Docenieni Marką Śląskie

Robert Wośko, zmarły w marcu br. na covid zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, został wyróżniony w tegorocznym konkursie Marka-Śląskie. Wyróżnienie otrzymała także Spółdzielnia Socjalna Synergia.

W hali Arena Gliwice 4 września po raz 12. odbyła się gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, w trakcie której rozdano Nagrody Marka Śląskie. W konkursie nagradzane są osoby i instytucje, które działają na rzecz województwa śląskiego i kreują jego pozytywny wizerunek zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wyróżnienie jest symbolem jakości, solidności ludzi, firm i instytucji pracujących w regionie. Od 2016 r. nagrody w konkursie Marka Śląskie przyznawane są w 13 kategoriach: Gospodarka, Nauka, Kultura, Dziedzictwo Kulturowe Regionu, Sport, Turystyka i Rekreacja, Produkt, Usługa, Zdrowie, Organizacje Pozarządowe, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Media, Osobowość Roku.

Decyzją kapituły konkursu Nagrody Marka Śląskie w kategorii Osobowość Roku wyróżniony został w tegorocznym plebiscycie śp. Robert Wośko, zgłoszony do konkursu przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
Wyróżnienie w kategorii Usługa otrzymała bielska Spółdzielnia Socjalna Synergia, w imieniu której nagrodę odebrał prezes zarządu Paweł Tomiczek.

Robert Wośko był zastępcą naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, człowiekiem bardzo pracowity, kreatywnym, wielkim społecznikiem. Podczas drugiego etapu zakażeń Covid-19 anonimowo dyżurował jako wolontariusz w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych. Był honorowym dawcą krwi. W 2018 r. podczas obchodów 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce został odznaczony Medalem Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W 2019 r. współzakładał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Żywcu. Był ekologiem i pasjonatem pszczelarstwa, wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy w Kocierzu Rychwałdzkim.
Zorganizowana w ramach Dni Bielska-Białej 28 sierpnia br. akcja krwiodawstwa była dedykowana pamięci Roberta Wośki.

Spółdzielnia Socjalna Synergia została powołana do życia 30 kwietnia 2020 r. przez miasto Bielsko-Biała i gminę Kozy. To pierwsza taka spółdzielnia w naszym mieście. Jej stworzenie miało na celu przede wszystkim przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie bezrobotnych i niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn nie mogą znaleźć pracy na wolnym rynku. Spółdzielnia pomaga im w odbudowaniu i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Zwiększa też szanse zatrudnienia dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, a także bielskiego Powiatowego Urzędu Pracy.
Spółdzielnia zajmuje się takimi pracami, jak niespecjalistyczne sprzątanie wewnątrz budynków, utrzymanie czystości na zewnątrz w zależności od pory roku, usuwanie z chodników opadłych liści, odśnieżanie chodników, parkingów i alejek; prace interwencyjne związane z utrzymaniem terenów zielonych; usługi konserwatorskie i drobne naprawy wewnątrz i zewnątrz budynków.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.