Konferencja plenarna z udziałem zaproszonych gości odbyła się w hotelu Viena. Tematem przewodnim była próba oceny sytuacji w samorządach pod wspólnym tytułem Samorząd kiedyś i dziś. Dyskusje prowadzono w dwóch panelach – Klimat początków samorządności oraz Spojrzenie na samorząd po latach. Uzupełnieniem sesji były dyskusje o stanie samorządu i aktualnych wyzwaniach – przygotowano wystąpienia tematyczne na temat finansów samorządowych, nowej perspektywy UE i innych istotnych zagadnień. Chętni wysłuchali też wykładu historycznego na temat dziejów Bielska-Białej, który wygłosił Jacek Kachel.

W Teatrze Polskim odbyła się uroczysta gala i wręczenie Laurów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Laury są formą docenienia szczególnego, wieloletniego zaangażowania w bieżącą działalność związku pracowników urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, które wchodzą w skład związku, instytucji różnego szczebla i organizacji oraz innych osób. Była to pierwsza edycja Laurów, od teraz wyróżnienie będzie to przyznawane cyklicznie co 5 lat. Statuetki Laurów ŚZGIP zostały wykonane przez artystów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Laury Za zasługi dla samorządowej współpracy otrzymali: Piotr Absalon, Mariusz Dyka, Bożena Herbuś, Jarosław Rokicki, Elżbieta Student, Sylwia Uchnast-Gara.
Nagroda specjalna – za zasługi dla samorządowej współpracy, zwłaszcza w ostatnich pięciu latach laury przypadła Jackowi Krywultowi, Zygmuntowi Frankiewiczowi, Ferdynandowi Morskiemu i Andrzejowi Porawskiemu.
Nagrodą specjalną za zasługi dla samorządowej współpracy nagrodzono instytucje: Kijowski Oddział Regionalny Związku Miast Ukrainy i Politechnikę Śląską.

Na koniec zebrani obejrzeli widowisko performatywne Bez/senna.
Dla uczestników sesji związku przygotowano także samorządowe rozgrywki siatkarskie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz zwiedzanie Centrum Sportu Rekord.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.