Spis dłużej

Do 30 września br. potrwa rozpoczęty 1 kwietnia Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o spisie, której głównym elementem jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy. Odmowa udziału wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.

NSP jest w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://spis.gov.pl/. Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez internet, jej dane są zbierane metodami wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego lub wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Wywiady bezpośrednie będą realizowane w szczególnych przypadkach – jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – i przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Przypominamy, że do spisu będą wykorzystywane między innymi dane z ewidencji miejscowości, ulic i adresów prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Z uwagi na fakt, że dane wskazanej bazy powinny być aktualne, każdy kto posługuje się punktem adresowym bez posiadania dokumentu zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego posesji, ma obowiązek złożyć wiosek do Prezydenta Miasta Bielska-Białej w tej sprawie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że adres nie będzie funkcjonował w bazie ewidencji, miejscowości, ulic i adresów, na mapach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również w ewidencji gruntów i budynków. Z bazy tej korzystają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek oraz służby ratownicze, więc jej aktualność ma ogromne znaczenie.

Przypominamy też, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w związku z epidemią koronawirusa w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej stanowisko do samospisu w ramach Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku pozostaje zamknięte do odwołania.

Za wszystkie niedogodności i utrudnienia bardzo przepraszamy i liczymy na zrozumienie bielszczan.

Informacje dotyczące spisu powszechnego – m.in. na temat regulacji prawnych dotyczących spisu, bezpieczeństwa danych osobowych w spisie powszechnym, a także metod przeprowadzania spisu – są dostępne na stronie internetowej https://spis.gov.pl/.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.